Buhalterinės apskaitos paslaugos

Tai apskaitos tvarkymas – nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų:

 • pajamų ir sąnaudų registravimas
 • kasos dokumentų sutvarkymas ir registravimas
 • banko dokumentų registravimas
 • pirkėjų skolų apskaita, likučių suderinimas
 • skolų tiekėjams apskaita, likučių suderinimas
 • atsargų apskaita: pajamavimas, nurašymas
 • ilgalaikio turto apskaita, nusidėvėjimo apskaičiavimas ir registravimas
 • avansinių ataskaitų registravimas
 • degalų sunaudojimo apskaita
 • darbo laiko žiniaraščių sudarymas, darbo užmokesčio apskaita
 • komandiruočių apskaita
 • visų reikalingų ataskaitų VMI ir Sodrai teikimas, mokesčių mokėtojo atstovavimas
 • mokėtino pelno mokesčio apskaičiavimas, pelno paskirstymo registravimas
 • metinių finansinių ataskaitų sudarymas ir pateikimas
 • sąskaitų plano pritaikymas įmonės poreikiams ir valdymo informacijai rinkti
 • tinkamos apskaitos politikos sudarymas.